Homepage
Menu
Manager Havenlogistiek
 
 
 
Opleiding 

Manager Havenlogistiek  Crebo nummer93040
StudentenGeen studenten beschikbaar
Leerwerkplekken26 leerwerkplekken beschikbaar
Leerwerkbedrijven1.000 leerwerkbedrijven beschikbaar
 
De manager havenlogistiek werkt in een internationale en dynamische omgeving. De manager havenlogistiek is een belangrijke schakel in de logistieke keten en heeft contact met veel verschillende partijen. Hij is het middelpunt van verschillende transacties op het gebied van de ladingadministratie en het transport. Hij werkt in een omgeving waar de telefoon constant gaat en waar alles op alles wordt gezet om het ladingdossier in orde te maken en het transport van goederen vlot te laten verlopen. De manager havenlogistiek werkt als cargadoor of als expediteur bij organisaties die in het teken staan van het transport van goederen via zeeschepen en andere vervoersmodaliteiten.

De manager havenlogistiek werkt in een omgeving waar routinematige en specifieke procedures door elkaar lopen. Door de hectiek van het werk en omdat een manager havenlogistiek moet afwijken van gangbare procedures moet hij flexibel, snel, alert en oplossingsgericht te werk gaan. De manager havenlogistiek kan anticiperen op onverwachte situaties. In onverwachte situaties kan de manager havenlogistiek terugvallen op inlevings- en organisatievermogen en prioriteiten stellen. De manager havenlogistiek heeft een klant- en servicegerichte instelling en beschikt over de daarmee samenhangende sociale vaardigheden. Hij heeft parate kennis van de wettelijke bepalingen op zijn vakgebied. Hij houdt voortdurend rekening met ontwikkelingen op het vakgebied en met veranderende (internationale) wet- en regelgeving. Bovendien heeft hij een zakelijke instelling; hij is voortdurend met 'handel? bezig. Ten aanzien van ladingadministratie en ladingtransport werkt de manager havenlogistiek accuraat en zorgvuldig. De manager havenlogistiek is initiërend en innovatief
 

Werkzaamheden

Rol en verantwoordelijkheden

De manager havenlogistiek heeft zowel een uitvoerende als coördinerende rol. De manager havenlogistiek vertegenwoordigt in zijn rol de reder of ladingbelanghebbenden in de haven. In de contacten die de manager havenlogistiek heeft met bestaande en potentiële klanten, vertegenwoordigt hij altijd zijn leidinggevende. De manager havenlogistiek is een intermediair tussen de opdrachtgever en de transporteur. Dit betekent dat hij daarbij verschillende rollen heeft: advies, onderhandelingen en verkoop. De manager havenlogistiek heeft een leidinggevende rol naar zijn medewerkers toe en controleert hun werkzaamheden. De manager havenlogistiek motiveert medewerkers om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. De manager havenlogistiek is verantwoordelijk voor de gehele administratie t.a.v. inkomende & uitgaande lading. Alle documenten van het dossier moeten correct en volledig zijn. Bij gebreken grijpt de manager havenlogistiek direct in en zorgt hij voor de juiste correcties. De manager havenlogistiek is verantwoordelijk voor een correct lopende organisatie rond de aanloop van een schip in een haven en het transport van goederen. Hij zorgt voor een tijdige en juiste levering van de goederen aan de klant en voor de tijdige en juiste afhandeling van schepen en andere vervoersmodaliteiten in de haven. Hij is verantwoordelijk voor het relatiebeheer met een aantal klanten en externe organisaties. De manager havenlogistiek heeft een acquisitie-verantwoordelijkheid. Hij werft transportopdrachten en rapporteert informatie aan de opdrachtgever. De manager havenlogistiek is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en daarmee voor de werkzaamheden van zijn medewerkers. Hij speelt in op wisselende omstandigheden, omdat hij te maken heeft met een hoog afbreukrisico.

Complexiteit

De manager havenlogistiek voert zowel werkzaamheden uit waar standaardwerkwijzen voor gelden als werkzaamheden die naar eigen inzicht moeten worden uitgevoerd. Hij heeft een diversiteit aan werkzaamheden. De manager havenlogistiek moet nauwkeurig werken, ondanks de hectiek op de afdeling. De werkzaamheden van de manager havenlogistiek worden voortdurend verstoord door telefoon, fax, e-mail etc. De manager havenlogistiek moet vaak onder druk werken, maar mag daarbij geen zaken over het hoofd zien in verband met het grote afbreukrisico. De manager havenlogistiek combineert zendingen van verladers en regelt een optimale inzet van personeel en voertuigen (groupage). Daartoe dient hij te allen tijde een goed inzicht hebben in de beschikbaarheid van personeel en materieel. Tijdens het transport van goederen kunnen acute problemen voorkomen. De manager havenlogistiek herkent deze problemen vroegtijdig en probeert ze zo veel mogelijk te voorkomen. Indien een probleem toch ontstaat, lost hij dit op en brengt de opdrachtgever op de hoogte. De manager havenlogistiek heeft te maken met klanten, schepen en bemanningen van over de hele wereld. Het is belangrijk dat hij deze op de juiste wijze te woord kan staan. De werkzaamheden van de manager vragen specialistische kennis en vaardigheden voor uitoefening van het beroep en theoretische kennis van het werkveld en het beroep. De manager havenlogistiek kan op de juiste wijze aansturing geven op basis van inzicht in het werk, een gedegen kennis van de logistieke keten en de juridische consequenties en kennis van de persoonlijke omstandigheden van de medewerkers. 

 

Opleidingen

Manager Havenlogistiek
  
Crebo 93040 Kenniscentrum VTL Leerweg BBL/BOL, niveau 4

Toon alle resultaten

 

Bestanden

Links

Deel deze pagina

 
 
 
Sitemap   Disclaimer   © wididi.com 2016